X
zoeken Uitgebreid Zoeken
Inloggen Inloggen
Klantenservice
Returns & Replacements
Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen voor zover de goederen teruggestuurd worden in de originele ongeopende verpakking.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de levering van uw product.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail ter attentie van orders@arc.be) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. 
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Wanneer wij uw aanvraag hebben ontvangen zullen we u een retour-referentie bezorgen die u moet vermelden op uw begeleidend schrijven bij uw zending.

 

Indien de verpakking geopend is geweest kan u geen beroep meer doen op het herroepingsrecht.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 5 dagen nadat wij de goederen in originele staat en de verpakking niet geopend hebben ontvangen, van ons terug. 

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal u 15€ aangerekend worden voor zulke terugbetaling.

 

Instructies voor het herroepingsschrijven

Geef uw naam, woonadres en, indien mogelijk, uw telefoonnummer, fax en e-mailadres in.

Geef uw originele bestelreferentie en herroepingsreferentie op zodat uw terugzending juist kan verwerkt worden.

U kunt het modelformulier voor herroeping ook elektronisch invullen en opsturen via onze website . Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

 

Wij wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 5 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld terug te zenden of te

overhandigen. U bent op tijd voor de herroeping als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 5 werkdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening.  De goederen dienen in de originele verpakking te zitten zonder dat de zegel verbroken is.  Bij ontvangst van uw zending wordt de goede ontvangst door onze diensten aan u bevestigd.